Zasady wynajmu

OKRES WYNAJMU I CENA

 1. Wynajem namiotów i wyposażenia w podstawowej cenie odbywa się na 1 dobę, z możliwością odbioru/montażu dzień przed imprezą i demontażu dzień po imprezie.
 2. Wynajem na kolejne dni może wiązać się z dodatkową opłatą uzależnioną od terminu i okresu wynajmu.
 3. Ogólny cennik wynajmu poszczególnych elementów wysyłamy na maila po uprzednim zapytaniu.

REZERWACJA  TERMINU oraz PŁATNOŚĆ

 1. Rezerwacje na wynajem namiotów przyjmujemy w formie pisemnej mailowo lub osobiście.
 2. Potwierdzeniem otrzymania rezerwacji jest podpisanie umowy i wpłacenie zaliczki uzależnione od całkowitej kwoty zamówienia
 3. Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z zamówienia– prosimy o rozwagę przy składaniu zamówienia.
 4. Płatność końcowa za wynajem następuje najpóźniej w dniu montażu /dowozu.

  TRANSPORT , MONTAŻDEMONTAŻ  NAMIOTÓW I WYPOSAŻENIA

 1. Koszt Transportu namiotów i wyposażenia ,jeżeli zamówienie przekracza 300zł, na terenie miasta Białegostoku jest gratis , poniżej 300zł transport na terenie Białegostoku jest to 30zł. Transport poza Białystok jest ustalany indywidualnie w zależności od tonażu z jakim jedziemy od 1,30zł/km  do 3,50zł/km.
 2. Podstawowa cena wynajmu namiotów oraz wyposażenia obejmuje montaż i demontaż przy bezpośrednim dostępie do miejsca montażu. Brak bezpośredniego dostępu do miejsca montażu namiotów i wyposażenia, który powoduje konieczność ich przenoszenia lub przewożenia wiąże się z dodatkową opłatą , uzależnioną od stopnia utrudnienia, ustalaną indywidualnie przy składaniu zamówienia.
 3. Montaż podłogi wymaga w miarę równego terenu. Podstawowa cena wynajmu podłogi uwzględnia poziomowanie do 10cm.Montaż na terenie nierównym, który wymaga wykonania dodatkowych prac, musi zostać zgłoszony przez klienta przy składaniu zamówienia i może wiązać się z podwyższeniem ceny za wynajem podłogi.
 4. Montaż wykonywany jest według wcześniejszych ustaleń. Zmiana miejsca już po dokonaniu montażu jest dodatkowo płatna.
 5. Wszelkie uwagi dotyczące stanu  namiotów imprezowych i sprzętu należy zgłaszać ekipie montażowej bezpośrednio przy montażu. Uwagi zgłaszane w późniejszym terminie mogą nie zostać uwzględnione.
 6. Montaż namiotów może zostać opóźniony lub wstrzymany  jeżeli warunki pogodowe np.burza, wiatr, ulewny deszcz, itp.) nie pozwolą na bezpieczne wykonywanie prac montażowych.
 7. Montaż/demontaż w godzinach nocnych od 22:00 do 6:00 stanowi koszt dodatkowy ustalany indywidualnie z klientem.

ZASADY UŻYTKOWANIA

 1. Klient (najemca) jest odpowiedzialny za wynajmowane namioty i wyposażenie od momentu ich odbioru  aż do momentu zwrotu ekipie montażowej.
 2. Klient (najemca) odpowiada materialnie za wszelkie uszkodzenia namiotów i wyposażenia powstałe w okresie wynajmu.  
 3. W przypadku pogarszających się warunków atmosferycznych, należy jak najszybciej zgłosić to wynajmującemu. W przypadku wystąpienia silnego wiatru poszycie namiotu musi być szczelnie zamknięte.